vrijdag 7 oktober 2011

Continuïteit landelijke expertisecentra en organisaties volkscultuur in het gedrang

In een brief aan het kabinet van minister Schauvliege drukken landelijke expertisecentra cultureel-erfgoed en organisaties voor volkscultuur hun bezorgdheid uit over de vertraging die de beslissing omtrent hun erkenning en subsidiëring momenteel oploopt. In het aanhouden van deze onzekere context zullen meerdere organisaties zich de komende weken gedwongen zien ontslagprocedures te starten om financiële catastrofes te vermijden.
"Met het opstarten van onvermijdelijke ontslagprocedures dreigt de cultureel-erfgoedsector nu een belangrijke professionele kern te verliezen. Het gaat hier om tientallen mensen die de voorbije jaren de noodzakelijke erfgoed-expertise ontwikkelden en deelden met het brede publiek, binnen de eigen sector en met actoren uit andere beleidsdomeinen en niveaus. Op diverse publieke fora (waaraan ook de Vlaamse overheid participeerde) werd steeds benadrukt hoe belangrijk het is om deze dragers van expertise aan het werk te houden in het cultureel-erfgoedveld, ongeacht de beslissing omtrent de individuele dossiers… (...) Het cultureel-erfgoeddecreet is nochtans net vanuit de filosofie gegroeid om (netwerken van) expertise te faciliteren die het cultureel-erfgoedwerk konden versterken in haar volle groei…. "
aldus de betrokken organisaties. Ze dringen dan ook aan op een spoedige beslissing en een snelle en duidelijke communicatie.

De brief werd ondertekend door:

Landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed
Cultureel-erfgoeddecreet
 • Het Firmament - Mechelen - figurentheatererfgoed
 • PACKED - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed -Brussel - digitalisering
 • Tapis Plein - Brugge - actieve cultureel-erfgoedparticipatie
Decreet houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking
 • Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) – Antwerpen - Architectuurarchieven
Cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur
Cultureel-Erfgoeddecreet

 • Heemkunde Vlaanderen - Mechelen - cultureel-erfgoedgemeenschap heemkunde
 • Volkskunde Vlaanderen - Gent - cultureel-erfgoedgemeenschap volkscultuur

Decreet op de Volkscultuur
 • Kant in Vlaanderen (KiV) - Diest - kant
 • Familiekunde Vlaanderen - Roeselare - familiekunde
 • Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed (SIWE) - Leuven - industriële archeologie, met oog op ETWIE
 • Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden - Kinrooi - historische schuttersgilden in Vlaandere
 • Instituut voor Vlaamse Volkskunst (IVV) - Lokeren - Zuid-Nederlandse volksdansen, volksmuziek, streekdrachten en vendelen
 • Variaties - Gent - taalvariatie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten