dinsdag 21 februari 2012

Van Erfgoedbelang

Denk- & discussiedag over belangenbehartiging in de cultureel-erfgoedsector

Het voorbije decennium werkte de Vlaamse overheid gestaag aan een beleid voor het cultureel erfgoed. Het Cultureel-erfgoeddecreet uit 2008, dat momenteel herzien wordt, ‘verenigde’voor het eerst alle sectoren die werken rond ons cultureel erfgoed in één decreet.
De sector zelf blijft echter verdeeld. Er bestaat geen platform, geen organisatie die alle spelers uit de cultureel-erfgoedsvector samenbrengt. Overleg tussen de verschillende deelsectoren verloopt gefragmenteerd. Van gemeenschappelijke belangenbehartiging is geen sprake.
Het Cultureel-erfgoedoverleg timmert, als open overlegstructuur, al een tijdje aan de weg. Tijdens het Groot Onderhoud in oktober 2011,waar de grote uitdagingen voor de volgende jaren besproken werden, stond ‘belangenbehartiging’ op de agenda van één van de sectorbrede workshops.
Met een studiedag op vrijdag 4 mei 2012 wil het Cultureel-Erfgoedoverleg de discussie over belangenbehartiging in de cultureel-erfgoedsector een nieuwe impuls geven. We stellen de vraag scherp, presenteren mogelijke modellen, peilen naar wat er al bestaat en wat de verwachtingen van de sector zijn. Een discussie met beleidsmaker sluit de dag af.
Meer informatie over het programma, de locatie en de inschrijvingen vindt u binnenkort op deze site.

Programma

9.30u onthaal
10u. Welkom en introductie door Jorijn Neyrinck (Cultureel-erfgoedoverleg)
10.15u. Belangenbehartiging in de cultureel-erfgoedsector: ontbrekende hefbomen, door Marc Jacobs (Vrije Universiteit Brussel en FARO)
10.35u. Modellen van belangenbehartiging uit andere sectoren
 • De Federatie Sociaal-Cultureel Werk (FOV) door Dirk Verbist
 • Het BoekenOverleg door Erik Vlaminck
 • Het Overleg KunstenOrganisaties (oKo) door Paul Corthouts
11.35u. De sector aan het woord
De sprekers krijgen telkens tien minuten om vier vragen te beantwoorden:
 • Is belangenbehartiging al georganiseerd in hun deelsector?
 • Wat is de meerwaarde van een gezamenlijke belangenbehartiging?
 • Welke issues vindt men belangrijk?
 • Welke voorwaarden dienen er ingevuld om te participeren aan een brede belangenverdediger?
Sprekers:
 • Jan De Maeyer (Overleg Landelijke Archieven Vlaanderen, OLAV)
 • Steven Thielemans (Musea en Erfgoed Antwerpen).
 • Wim De Vos, (ICOM Vlaanderen)
 • Johan Vannieuwenhuyse (VVBAD)
12.15u. lunch
13.15u. De sector aan het woord (vervolg)
 • Sigrid Bosmans (erfgoedcel Mechelen)
 • Rebecca Schoeters (Provincie Vlaams-Brabant)
 • Sofie De Caigny (Centrum Vlaamse Architectuurarchieven, VAi
 • Fons Dierickx (Heemkunde Vlaanderen)
14.00u. Wat doet Sociare voor de cultureel-erfgoedsector? door Dirk Vermeulen
14.30u. Pauze
14.45u. Wat hebben we geleerd vandaag? Panelgesprek met
 • Philippe De Coene (Vlaams Parlement, Commissie Cultuur)
 • Paul Delva (Vlaams Parlement, Commissie Cultuur)
 • Bart Caron (Vlaams Parlement, Commissie Cultuur)
 • Marc Jacobs (FARO)
 • Bruno Vermeeren (Cultureel-Erfgoedoverleg)
Moderator: Iris Van Riet, secretaris SARC
16u. afsluitende drink

Praktisch

Organisatie: cultureel-erfgoedoverleg in samenwerking met Congres- en Erfgoedcentrum Lamot en de VVBAD.
Datum: Vrijdag 4 mei, 10u.-16u.
Plaats: Congres- & erfgoedcentrum Lamot, Van Beethovenstraat 8-10, 2800 Mechelen
Prijs: 35 euro
Inschrijvingen: Gebruik het inschrijvingsformulier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten