woensdag 23 mei 2012

Belangenbehartiging voor de cultureel-erfgoedsector

Op 4 mei 2012 organiseerde het Cultureel-erfgoedoverleg een succesvolle studiedag over belangenbeharting in het cultureel-erfgoedveld. Uit de studiedag bleek duidelijk dat alle deelsectoren voorstander zijn van een gezamenlijke belangenbehartiging. Gelijkaardige signalen kwamen er ook van het steunpunt, het Agentschap Kunsten & Erfgoed en uit de politieke wereld. Het programma en de teksten van de meeste bijdragen staan hieronder op deze site.

De studiedag had ook meteen concreet resultaat. Het Cultureel-erfgoedoverleg werd inmiddels uitgenodigd voor de hoorzitting van de Commissie Cultuur op woensdag 30 mei over het ontwerp van Cultureel-erfgoeddecreet. Het overleg formuleerde eerder al een standpunt over dit decreet.

Het Cultureel-erfgoedoverleg zal in de komende weken en maanden doorwerken op de input en de resultaten van de studiedag. Via een gepast traject wil het overleg komen tot een volwaardige, formele belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector. Cultureel-erfgoedorganisaties die hierbij betrokken willen worden, nemen contact op met het overleg.

dinsdag 8 mei 2012

Van erfgoedbelang: verslag van de studiedag


Presentaties en podcasts van de studiedag

Welkom en introductie door Jorijn Neyrinck (Cultureel-erfgoedoverleg)

Belangenbehartiging in de cultureel-erfgoedsector: ontbrekende hefbomen, door Marc Jacobs (Vrije Universiteit Brussel en FARO)


Modellen van belangenbehartiging uit andere sectoren

De sector aan het woord

De sprekers krijgen telkens tien minuten om vier vragen te beantwoorden:

  • Is belangenbehartiging al georganiseerd in hun deelsector?
  • Wat is de meerwaarde van een gezamenlijke belangenbehartiging?
  • Welke issues vindt men belangrijk?
  • Welke voorwaarden dienen er ingevuld om te participeren aan een brede belangenverdediger?

Sprekers:

Wat doet Sociare voor de cultureel-erfgoedsector? door Anke Grooten

Belangenvertegenwoordiging: Wat, waarom en hoe? door Marina Laureys (Agentschap Kunsten en Erfgoed, Vlaamse overheid)

Wat hebben we geleerd vandaag? Panelgesprek met

  • Philippe De Coene (Vlaams Parlement, Commissie Cultuur)
  • Paul Delva (Vlaams Parlement, Commissie Cultuur)
  • Bart Caron (Vlaams Parlement, Commissie Cultuur)
  • Marc Jacobs (FARO)
  • Jorijn Neyrinck (Cultureel-erfgoedoverleg)
  • Bruno Vermeeren (Cultureel-erfgoedoverleg)

Moderator: Iris Van Riet, secretaris SARC