woensdag 23 mei 2012

Belangenbehartiging voor de cultureel-erfgoedsector

Op 4 mei 2012 organiseerde het Cultureel-erfgoedoverleg een succesvolle studiedag over belangenbeharting in het cultureel-erfgoedveld. Uit de studiedag bleek duidelijk dat alle deelsectoren voorstander zijn van een gezamenlijke belangenbehartiging. Gelijkaardige signalen kwamen er ook van het steunpunt, het Agentschap Kunsten & Erfgoed en uit de politieke wereld. Het programma en de teksten van de meeste bijdragen staan hieronder op deze site.

De studiedag had ook meteen concreet resultaat. Het Cultureel-erfgoedoverleg werd inmiddels uitgenodigd voor de hoorzitting van de Commissie Cultuur op woensdag 30 mei over het ontwerp van Cultureel-erfgoeddecreet. Het overleg formuleerde eerder al een standpunt over dit decreet.

Het Cultureel-erfgoedoverleg zal in de komende weken en maanden doorwerken op de input en de resultaten van de studiedag. Via een gepast traject wil het overleg komen tot een volwaardige, formele belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector. Cultureel-erfgoedorganisaties die hierbij betrokken willen worden, nemen contact op met het overleg.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten