vrijdag 8 februari 2013

Workshop discussietekst cultureel erfgoed

Doelstelling: komen tot een discussietekst met concrete beleidsaanbevelingen aan de Vlaamse overheid die van onderuit door de cultureel-erfgoedsector is opgesteld en die in eerste instantie dient als basis voor gesprekken met andere actoren in het veld (SARC, kabinet, Commissie Cultuur.

Uitgangspunt: we gaan ervan uit dat de teksten die we tot nu produceerden als voorbereiding voor de hoorzitting (als bijlage), voldoende aangeven waar de knelpunten liggen. We gaan ervan uit dat de deelnemers de teksten doorgenomen hebben.

Werkwijze: we werken volgens de world café methodiek: We voorzien zeven tafels:
  1. Basisfunctie verzamelen 
  2. Basisfunctie behoud en beheer 
  3. Basisfunctie onderzoek 
  4. Basisfuncite publiekswerking en –werving 
  5. Digitaal erfgoed 
  6. Internationale aandachtspunten 
  7. Cultureel erfgoed en andere beleidsdomeinen 
Aan elke tafel discussieert een klein groepje over de vraag welke concrete maatregelen genomen kunnen worden (door de Vlaamse overheid) om de knelpunten op dat domein weg te werken. Een moderator leidt de discussie en zorgt voor verslag. Er worden drie rondes georganiseerd: de eerste twee groepjes buigen zich over de maatregelen, het laatste groepje probeert enkele ‘quick wins’ te formuleren.

Deelnemers: Alle geïnteresseerden uit cultureel-erfgoedorganisaties.  

Praktisch: De workshop is gratis en vindt plaats in het Liberaal Archief, Kramersplein te Gent, woensdag 27 februari van 10u. (stipt!) tot 12u.
Om praktische redenen vragen we om uiterlijk tegen 22 februari aan te melden via het inschrijvingsformulier waarbij we u vragen om voorkeuren voor de workshops door geven zodat we de groepen vooraf evenwichtig kunnen indelen.

Inschrijvingsformulier
Achtergrondteksten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten