donderdag 25 september 2014

Reactie naar aanleiding van de besparingen in de culturele sector

Beste vrienden van de pers,

Vele media berichten vandaag over de besparingen die (ondermeer) de cultuursector treffen. Deze redactionele aandacht en ruimte is essentieel om deze wantoestand aan te klagen. Maar de ondermaatse aandacht voor de culturele erfgoedsector, die nochtans deel uitmaakt van de culturele sector, in die berichtgeving is schrijnend! De lijst ‘culturele organisaties’ op de cover van de Morgen -overigens een fantastisch  beeld en statement- is veel en veel langer, als de  kunstenorganisaties aangevuld worden met de erfgoedorganisaties.

Naast de minimale aandacht en zichtbaarheid zijn ook de gehanteerde cijfers vaak onvolledig (zie daarom hieronder de cijfers die het Cultureel-Erfgoedoverleg bevestigd kreeg vanuit Kabinet Gatz mbt de erfgoedsector).

Opiniestukken en duidingen focussen opnieuw  op het kunstenbeleid, het kunstenveld, kunstenaars en kunstenorganisaties. Natuurlijk moet dat gebeuren. Maar wij vragen volledigheid en rechtvaardigheid voor de kleinere sectoren. Al jaren moeten zij het met  minder doen en zijn bijgevolg niet zo sterk uitgebouwd. Net daarom  hebben zij  eens te méér nood aan de 4de macht!

Contacteer ons gerust voor meer informatie of tekstbijdragen:

Cultureel Erfgoedoverleg
www.cultureelerfgoedoverleg.be
0478 72 23 01
Dagelijks Bestuur: Jorijn Neyrinck, Sigrid Bosmans, Geert van Goethem, Patrick Allegaert

Cultureel-Erfgoedoverleg ontving van het kabinet Gatz telefonisch bevestiging van de volgende informatie:

Het kabinet heeft de cultureel-erfgoedsector bekeken in zijn volle ontwikkeling en rekening houdend met de vele opeenvolgende decretale wijzigingen en het complementaire model, maar anderzijds ook afgestemd op de oefening die voor de Kunstensector wordt gemaakt, en schuift volgende besparingen naar voren:

-  7,5% op projecten
-  4 % op Collectiebeherende instellingen (Musea, Archieven) en Vlaamse Erfgoedbibliotheek
-  5 % op de andere Cultureel-erfgoedwerkingen en publicaties
-  4 % voor het Ijzermemoriaal
-  7,5% voor FARO (steunpunten moeten 20% inleveren, doorheen de diverse decreten, maar gezien FARO eerder al 12,5% inleverde  wordt dit in rekening gebracht hierbij)

> deze besparingen gelden voor het jaar 2015 en gelden op de hele subsidie-enveloppe (de hele werkingssubsidie).
> het kabinet drukte de hoop uit vanaf 2016 correcties te kunnen doorvoeren en sectoren te versterken

> Over alle diverse beleidsdomeinen van cultuur en jeugd gebeurt een gemiddelde besparing van 5 %; de cultureel-erfgoedsector ligt in ditzelfde gemiddelde.

maandag 22 september 2014

HART BOVEN HARD


HART BOVEN HARD is een beweging, gegroeid uit een brede, diverse maatschappelijke beweging van mensen en organisaties die werken aan een solidaire samenleving en hopen op méér dan vijf jaar besparingspolitiek. Mensen uit cultuur, welzijn, jeugdwerk, onderwijs, socio-culturele verenigingen, vakbonden, ... geloven samen in 'hart boven hard'. Het is een platform dat blijft groeien.

HART BOVEN HARD is een gedeelde noemer voor iedereen, elke organisatie en elke actie die zich achter de programmaverklaring schaart. Die verklaring wordt publiek gemaakt op 22 september, de dag waarop de Minister-president van de Vlaamse Regering de Septemberverklaring uitspreekt. We noemen ze daarom de 'Alternatieve Septemberverklaring'. De verklaring wordt maandag verspreid via de pers, de sociale media en op www.hartbovenhard.be. Ook het Cultureel-Erfgoedoverleg ondertekende deze verklaring. De verklaring persoonlijk of als organisatie ondertekenen kan via de volgende link: www.hartbovenhard.be/onderteken.

Vanavond vormt een debatavond op 3 locaties het startschot van deze beweging. De debatten starten om 20u.30:
- CAMPO, Nieuwpoort 31-35, Gent
- Beursschouwburg, Auguste Ortsstraat 20-28, Brussel
- Monty, Montignystraat 3, Antwerpen

www.hartbovenhard.be
Word fan van HART BOVEN HARD op Facebook!
Twitter mee via #hartbovenhard
Vragen, contactgegevens of info: info@hartbovenhard.be