maandag 27 oktober 2014

Beleidsnota Cultuur 2014-2019

De beleidsnota Cultuur voor de regeerperiode 2014-2019 is beschikbaar. De beleidsnota van minister Gatz geeft de grote strategische keuzen en opties van het beleid voor de de duur van de regeerperiode weer. U kunt de nota downloaden via de volgende link: [BeleidsnotaCultuur-2014-2019].

woensdag 1 oktober 2014

Inzet cultureel-erfgoedbeleid. Input van het Cultureel-Erfgoedoverleg voor minister Sven Gatz

Cultureel-erfgoedoverleg (CEO) brengt in een beknopte nota de prioritaire aandachtspunten in beeld die leven vanuit de sector. Die prioriteiten zijn in een bottom-up traject vanuit het erfgoedveld geformuleerd. Daaruit kwamen drie clusters van prioriteiten naar voren om toekomstgericht cultureel erfgoed in Vlaanderen te ontwikkelen:

Deze drie ingangen of sleutels voor beleid zijn: 
1. inzet op cultureel erfgoed in Vlaanderen als complementair netwerkmodel  
2. inzet op collectieplan Vlaanderen 
3. inzet op digitalisering

Het cultureel-erfgoedoverleg ging hierrond in gesprek met de medewerkers van het kabinet cultuur. De beleidsnota van minister Gatz wordt eerste helft november verwacht, dan vernemen we méér over de inhoudelijke visie en keuzes die de minister uitzet in zijn beleid. We hopen alvast stof tot nadenken en inspiratie te bieden, en rekenen op volgehouden overleg de hele legislatuur.

De integrale nota kunt u hier downloaden.

Cultureel-erfgoed in de media. De voorbije week Vlaamse Regerings- en besparingsnieuws
Andere

Deze cijfers waren nog niet gekend...

In een vorige post gaven wij de cijfers mee die het kabinet Gatz  telefonisch aan ons doorgaf. Deze cijfers bleken echter nog niet volledig te zijn. De besparingen die op de website van CJSM staan vervolledigen het plaatje. Vooral de besparing van 10% op de werkingssubsidies voor erfgoedconvenanten en gemeenten en de vijf steden met beleidsprioriteiten zijn nieuwe informatie. Wie het volledige bericht wil nalezen kan dit op: http://www.cjsm.be/cultuur/nieuws/besparingen-op-cultuur-wat-en-hoe.