woensdag 1 oktober 2014

Inzet cultureel-erfgoedbeleid. Input van het Cultureel-Erfgoedoverleg voor minister Sven Gatz

Cultureel-erfgoedoverleg (CEO) brengt in een beknopte nota de prioritaire aandachtspunten in beeld die leven vanuit de sector. Die prioriteiten zijn in een bottom-up traject vanuit het erfgoedveld geformuleerd. Daaruit kwamen drie clusters van prioriteiten naar voren om toekomstgericht cultureel erfgoed in Vlaanderen te ontwikkelen:

Deze drie ingangen of sleutels voor beleid zijn: 
1. inzet op cultureel erfgoed in Vlaanderen als complementair netwerkmodel  
2. inzet op collectieplan Vlaanderen 
3. inzet op digitalisering

Het cultureel-erfgoedoverleg ging hierrond in gesprek met de medewerkers van het kabinet cultuur. De beleidsnota van minister Gatz wordt eerste helft november verwacht, dan vernemen we méér over de inhoudelijke visie en keuzes die de minister uitzet in zijn beleid. We hopen alvast stof tot nadenken en inspiratie te bieden, en rekenen op volgehouden overleg de hele legislatuur.

De integrale nota kunt u hier downloaden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten