woensdag 29 april 2015

Spoedpetitie - Lokale voorzieningen zijn een recht!

Het burgerplatform Hart boven Hard lanceert een spoedpetitie, die we voluit mee willen ondersteunen en onder jullie aandacht brengen. 
Een meer dan hartelijke oproep om te ondertekenen vanuit de cultureel-erfgoedsector.

De Vlaamse regering wil op korte termijn een hervorming doorvoeren die zware gevolgen kan hebben voor ons recht op lokale collectieve voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. We kunnen dit niet zomaar laten gebeuren. Om te sensibiliseren en druk uit te oefenen op het parlement roepen we jullie op tot actie. Op enkele weken tijd willen we de nodige handtekeningen verzamelen om een parlementaire hoorzitting te vragen.

Waarover gaat het?

Vanaf 2016 laat de Vlaamse regering de steden en gemeenten vrij om al dan niet de Vlaamse subsidies voor lokaal beleid inzake jeugd, sport, cultuur, onderwijsflankering, kinderarmoede, ontwikkelingssamenwerking en integratie ook voor die beleidsdomeinen te gebruiken. Hierdoor verdwijnt de Vlaamse garantie dat lokale besturen nog investeren in sport of jeugdbeleid, bibliotheek of cultureel centrum, naschoolse kinderopvang of integratie. 
Hiermee staat het basisrecht op collectieve voorzieningen voor informatie, cultuur, jeugd, sport, enz. op de helling

Wat cultureel erfgoed betreft is het frappant vast te stellen dat op amper drie jaar tijd een aantal hefbomen zijn verdwenen om erfgoed een zichtbare plaats te geven in het lokaal cultuurbeleid. Meer verankerde en zichtbare culturele huizen en werkingen zullen in de veranderde lokale beleidscontext voorlopig mogelijk nog wel standhouden (al is ook daarvoor geen verzekerde garantie meer!), maar voor het minder zichtbare erfgoedwerk, m.n. vrijwilligersinitiatieven, depotwerking, immaterieel cultureel erfgoed, etc. is de vrees veel groter. Voorts heeft de beslissing over de (openbare) bibliotheken ook een directe impact op de erfgoedbibliotheken die daar soms in ondergebracht zijn. 

Hier vind je meer informatie.

Vlaanderen mag niet overhaast alle sturende en stimulerende instrumenten uit handen geven die het recht van alle burgers op de lokale dienstverlening garanderen. Wij willen een beleidskader dat de rechten van alle burgers op lokale voorzieningen garandeert. Daarom vragen wij een toekomstgerichte hoorzitting in het Vlaams Parlement.

En er is haast bij. Nog vóór de zomervakantie stemt het Vlaams Parlement over deze hervorming.

Wil daarom:


Ingevulde formulieren stuur je naar: Hart boven Hard, Postbus 53, Anspachplaan 1,1000 Brussel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten